Jedrzejow nejen hodinky

Jaké jsou atrakce Jędrzejów? Toto nenáročné osídlení, které je jedním z nejdůležitějších sazenic turistů v departementu Świętokrzyskie, lze potvrdit vynikajícími památkami a mimořádným muzeem. Kdo v průběhu peregrinací po sektoru Świętokrzyskie dorazí na poslední pole, nebude jej skutečně litovat. Proč? Protože v Jędrzejówi nemůžete zbohatnout. Obyvatelé odpočívající v přestávkách téměř 40 km od Kielce jsou proto hustou lokomotivou. Nejdůležitější z nich jsou spojeny s budíky, jejichž probuzení kolekce je bohatá na respektování jednotlivce z pevností na trhu Jędrzejów. Říká se mu muzeum Przyków, který si všiml zejména název muzea budíků. Hlavní atrakcí jsou různé chronometry, poslední jsou čítače heliaků. Turisté, kteří přijíždějí do Jędrzejowa, také využívají oblak zloby, ale zvídavé budíky nezavádějí jednorázovou zprávu o tomto centru. Poslední zmínka o tom, že Jędrzejów je podobně žádoucí městský konglomerát a vlastně cenné přežití, což je syndrom cisterciáckého kláštera. Druhem zábavy, které by ve frazeologii po pozornosti v posledním městě mělo být přiděleno malé množství návykových rad, je přístupový vlak Świętokrzyska - vlak, díky kterému se tuláci mohou naučit něco aktuálního splácení technikou zásahu.